نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی تفریحی یک روزه سالمندان

در ادامه فعالیتهای فرهنگی ، تفریحی مرکز برکت انجام شد;

تعدادی از سالمندان مرکز برکت رضوانشهر به اردوی یک روزه امامزاده کافی اعزام شدند.

از برنامه های این اردو می توان به زیارت امامزاده سیدکافی ، اقامه نماز جماعت و گردش در دامنه کوه و طبیعت اشاره کرد.

در پایان سالمندان پس از صرف ناهار به رضوانشهر بازگشتند.