نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان از مرکز برکت رضوانشهر

به مناسبت هفته سالمند برگزار شد;

به مناسبت هفته سالمند تعدادی از دانش آموزان مدارس رضوانشهر از مرکز توانبخشی روزانه سالمندان برکت رضوانشهر بازدید کردند.

دانش آموزان در بدو ورود به مرکز با اهدای گل به سالمندان روز جهانی سالمند را به آنها تبریک گفتند.

در ادامه مدیر مرکز طی سخنانی دانش آموزان را با فعالیتهای مرکز آشنا نمودند.

سپس دانش آموزان به بازدید از بخش های مختلف مرکز پرداختند و از نزدیک با پرسنل و فعالیتهای این مرکز آشنا شدند.