نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون محترم فرمانداری شهرستان از مرکز


صبح امروز و همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان معاون محترم فرمانداری شهرستان از مرکز روزانه توانبخشی سالمندان برکت رضوانشهر بازدید کردند.

ابوالحسنی ضمن بازدید از قسمت های مختلف مرکز با پرسنل و فعالیتهای این مرکز آشنا شدند.همچنین ایشان طی سخنانی در جمع صمیمی سالمندان ، آنها را برکت جامعه ما دانستند و خدمت به سالمندان را موهبتی عظیم بر شمردند.همچنین ایشان بر تعامل و حمایت از اینگونه مراکز نیز تاکید کردند.