نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات آموزش خانواده

در ادامه برگزاری دوره های آموزشی مختلف انجام شد;

یک دوره کلاس آموزشی با عنوان "روابط زوجین در دوران سالمندی" با حضور سالمندان مرکز و خانواده های آنان برگزار شد.

"هاشمی" کارشناس ارشد روانشناسی کار تدریس این کلاسها را بر عهده داشت.

در این دوره مباحثی با عناوین تفاوت های فردی زنان و مردان ، شیوه ارتباط در سالمندی و مهارت های زندگی مطرح شد.

توجه به این نکته ضروری است که این جلسات هرماه و به صورت مداوم در مرکز برکت رضوانشهر تشکیل می گردد.